2007 /Csakrák/ Nagy Balogh Galéria

Megnyitó:

Kozák Csaba /Csakra/ Tárlat

“Asztal és nem asztal, hosszú és rövid, jó és rossz, örök és mulandó – a kettős Nevezhetők tökéletesen vezetik az embert. És aki túllát rajtuk: megpillantja a nevezhetetlent.

Ahogy a nappal és éjszaka feleződik a földbolygó körül, a nevezhető kettősségek éppúgy feleződnek a különlévő lélek körül. Az alvásban, a halálban és elmélyülésben nincs nappal és éjszaka, és ahol megszűnik a különlét, ott megszűnnek a nevezhető kettősségek is.” Pál Csaba a kiállítást bevezető idézetet Weöres Sándornak A teljesség felé című kötetéből emelte ki, ezzel jelezve, hogy legújabb tárlatának vezérfonala nem más, mint a kettősségek feloldására tett kísérlet, a megnevezhetetlen teljesség vizuális megjelenítése. Ezért címet sem adott idei munkáinak, nem nevezte nevén műtárgyegyüttesét. Az ötös, hármas és kettes blokkokba rendezett fali munkák, az azokat kiegészítő, a képekre applikált tárgyak és a földön kiterített ágas alakzat egységes installációvá, egyféle paradigmává szervülnek. Anyaghasználata szinte másodlagos, hiszen a papírképeket ceruzával, olajjal, akrillal, tussal dolgozta meg, azzal, ami a keze ügyébe került. Visszafogott színhasználata a fehér és fekete árnyalatai között kalandozó, csak ritkán villannak fel barna-kék-sárga-lila foltok, amorf elemek a képmezőben. Néha szimmetriára törekvő: ismétlődő jelekkel, körökkel-gömbökkel gazdagítja a meggyötört felületet. Rétegel, az alapra újra és újra festéket pakol, majd a pasztózus borítást felsérti, megkarcolja, visszakaparja, ami által érzékeny vonulatok, sebek tarkítják műveit a matériával való folyamatos küzdés dokumentumaiként. A főszereplő nem más, mint a közönséges konyhai tölcsér, aminek tágan értelmezhető szimbolikája magában foglalja az áteresztés, összegyűjtés, egybekapcsolás, irányadás fogalmait. Ez a konkrét forma visszatérő motívum, még akkor is, amikor torzul, kehely alakúvá vékonyodik. A képek alsó szélére helyezett, fehér orvosi gézzel bandázsolt tölcsérből burjánzó csápokként huzalok indulnak a művek felszíne felé, szívókorongként sebtapasszal kapaszkodnak azokba, megcsapolják életnedvét, begyűjtik energiáit. Az absztrakt munkákat átértelmezik, kivéreztetik, agóniát sejtetnek. Hova tűnik a lét, a sugárzás? Ez az életerő nem vész kárba, nem semmisül meg, hanem egy kábellel, elektromos vezetékkel – azaz köldökzsinórral – egy másik tölcsérhez kapcsolódik, ami egy adott pontra mutat. A sorozatokhoz rendelt tölcsérpárok földön fekvő elemei szisztematikusan egy irányba néznek, kijelölnek egy teret a sarokban. A történet tehát folytatódik, gyöngyfüzérként építkezik. A sarok falain bemutatott két nagyméretű mű ellentétpárokat sugalló: a nap és az éj, a fény és a sötétség, élet és halál, jó és rossz küzdelme zajlik a fehérben és feketében tartott munkákon. Pál Csaba művének utolsó eleme adja a megoldást. Az engesztelést és feloldást. A földön fekvő, bordázott faág az emberi test lenyomataként értelmezhető, hiszen a vázra applikált hét tölcsér – a művész átiratában – valójában a hét csakra (korona, homlok, torok, szív, köldök, sex, gyökér). A lépcsőzetes tagoltságot egy olyan “áramkör” köti össze, melynek egymással szembenéző elemeit szintén tölcsérek jelenítik meg. Ez a két, öblét/ölét kitáró forma sugaras huzalokkal, tápláló erekkel, energianyalábokkal kapcsolódik össze, olvad harmóniába. A kettőből egy lesz, a megnevezhető dolgok immáron megnevezhetetlenek. Az életenergia hullámai egy fehér korong felett ívelnek. Figyelmünk immáron nem veszik el a részletekben, hanem a korong tökéletességére, a kör hibátlan alakjára irányul. Így kerek a történet, így haladhatunk a teljesség felé.

(Pál Csaba kiállítása május 24-ig tekinthető meg a kispesti Nagy Balogh János Kiállítóteremben.)

Pál Csaba: Csakrák/ Nagy Balogh Galéria

Pál Csaba: Csakrák/ Nagy Balogh Galéria

Pál Csaba: Csakrák/ Nagy Balogh Galéria

Pál Csaba: Csakrák/ Nagy Balogh Galéria

Pál Csaba: Csakrák/ Nagy Balogh Galéria

Pál Csaba: Csakrák/ Nagy Balogh Galéria

Pál Csaba: Csakrák/ Nagy Balogh Galéria

Pál Csaba: Csakrák/ Nagy Balogh Galéria

Pál Csaba: Csakrák/ Nagy Balogh Galéria

Pál Csaba: Csakrák/ Nagy Balogh Galéria

Pál Csaba: Csakrák/ Nagy Balogh Galéria

Pál Csaba: Csakrák/ Nagy Balogh Galéria

Pál Csaba: Csakrák/ Nagy Balogh Galéria

Pál Csaba: Csakrák/ Nagy Balogh Galéria

Pál Csaba: Csakrák/ Nagy Balogh Galéria

Pál Csaba: Csakrák/ Nagy Balogh Galéria