2005 /Hármas tükör/ Triple mirror/ Óbudai Társaskör Galéria

Pál Csaba – Hármas tükör című kiállítása elé

Az euklideszi geometriában a tükrözés egybevágósági transzformáció, azaz minden alakzat és képe ugyan fordított állású, de pontosan azonos méretű. Ebben a mértani rendszerben a tükrözésnek kulcs szerepe van, hiszen a felépítményben használt tizenöt alapaxiómából (amelyeket bizonyítás nélkül fogadunk el) öt, azaz pontosan a harmad része vonatkozik a tükrözésre.

A tükörben látott képet, talán ennek a tudásunknak köszönhetően is, reálisnak véljük, tudomásul véve azt a tényt, hogy a fordítottja az eredetinek. Ezzel a realitással kapcsolható össze többek között az is, hogy a művészek sokszor tükörrel ellenőrzik a készülő rajzot vagy festményt, illetve a mesebeli „igazmondó tükör” is. Azonban a fizikai tükörkép nemcsak fordított állása miatt nem ad valós információt, hanem mérete folytán sem. Ugyanis a tükörben látható kép (akár önmagunkról) éppen fele akkora, mint az eredeti tárgy mérete. Így Pál apostol sokat emlegetett „tükör által homályosan látunk” intése is egészen profán bizonyítást nyer.

Most itt állunk egy másik Pál, na persze nem apostol, hanem Csaba tárlatán, aki Weöres Sándor nyomán a Hármas tükör címet adta kiállításának, ezzel további filozófiai tartalommal árnyalva a tükörhöz kapcsolható értelmezési lehetőségeket. Weöres ugyanis a lélek teljesség felé vezető útjának három állapotát írja le a Hármas-tükör metaforával. A teljesség állapotába jutott lélek a realitás és a transzcendentális határait is átlépi: „A teljes léleknek…valóság, ami túl van a megnevezhetőn.

Pál Csaba a Hármas tükör tematikát egy korábbi festmény-triptichonján is feldolgozta, amelyen az égő áldozattal kapcsolta azt össze, annak három fázisát jelenítve meg. Az áldozás folyamatának és következményének bemutatása által a három képen az áldozat és az engesztelés egyszerre, egymást feltételező dialektikus egységükben jelentek meg. Addig a pillanatig jutott el ezeken a vásznakon, amíg az áldozathozatal révén engesztelő és engesztelődő lélek megkezdhette útját a teljesség felé.

A jelenlegi kiállítás az előző festménysorral szorosan összefügg, a festmények nélkül nem értelmezhetők a most látható művek. Ugyanakkor már első ránézésre is sok különbség fedezhető fel, mind műfajilag, mind gondolati megközelítésben. A hagyományos festészeti technika, és a tardicionális táblakép helyett most videó-animációt, világító dobozban elhelyezett fotókat, illetve installációt látunk. Az eltérések azonban nem merülnek ki a formai különbözőségekben, sőt ezek a formai eltérések a tartalmiak következményei. Ugyanis Pál Csabát a kísérletezés vezette a művészet újszerű médiumai felé. Miközben a gondolathoz keresi az adekvát formát, úgy alakul számára a felhasználandó technikai apparátus. Amihez a hagyományos, a „mechanikus” munkamódszer felel meg inkább számára, ahhoz azt használja. Ahol az újabb médiumok célravezetőbbek, ott azokat alkalmazza. Az alkotói folyamatban mindig a gondolkodás, a gondolat maga az elsődleges, minden technikai vagy műfaji megoldás ennek alárendelt eszköz.

A kiállítótér közepén látható „ready made”-plasztika, a leszerelt hinta fehér alapon fehérre festve rejtőzködik, mégis felülről jövő erős megvilágítása hangsúlyos szerepét jelzi. A hinta, amelybe nap mint nap beültetnek minket Pál Csaba installációján a káprázat-világ jelképe. Leszerelt állapota pedig ezeknek az illúzióknak a leleplezését jelenti. Ezek, az idealizált reklámvilág révén kínált illúziók a villanásnyi időre megjelenő, gyorsan váltakozó és folyamatosan ismétlődő képsorok mechanizmusa révén hatolnak be tudatunkba, válnak (akaratlanul is) hétköznapjaink részévé. Pál Csaba ezt a reklámokból ismert szisztémát alkalmazza, a flash, mint program jelenik meg videó-animációján. Az egyezményes jelekből, a kollázsokhoz hasonlóan készen talált képekből (Internetről letöltött, de egy az egyben fel nem használt fájlokból), és saját animációs kiegészítéseiből összeállított vetítés gyorsan elillanó, vizuálisan gazdag képsort eredményez. A videón a rajzolt elemek és a mozgó részek rétegesen épülnek egymásra. Ez a rétegzettség jellemzi a világító dobozokban látható fotókat, illetve a már említett korábbi festmény-triptichont is.

A monoton ismétlődés révén lehet csak felfogni őket, így befogadásukhoz időt követelnek tőlünk, illetve kis méretük által koncentrált figyelmet.

Ezáltal Pál Csaba a reklám-mechanizmust éppen annak kritikájaként használja fel, ha teszik saját eszközeivel veszi fel ellene a harcot.

A kiállításon a hármas szám szerepe alapvető és szimbolikusan jelenvaló elem. Egyrészt három műcsoportra tagolódik a tárlat, illetve az egyes részeken belül is további hármas osztások figyelhetők meg. (Pl. három fotóból áll a világító dobozos sorozat, illetve három réteg került egymásra a fotókon.)

Ezen a tárlaton Pál Csaba úgy tart tükröt elénk korunkról, hogy azokat a jól bevált, akaratlanul elsajátított, pszichológiai folyamatokat használja fel, amelyekkel a művei által bírált, a közízlést romboló médiaszemét készítői is (vissza)élnek.

Pál Csaba tehát szembefordítja a tükröket. Az igazságot keresi, immár szemtől szemben, „színről színre”. Mert (hogy ismét Weörest idézzem) az igazság a „torzítatlan létezésben” rejlik. Az autentikus művészet célja pedig csakis az erre való törekvés lehet.

Azonban ne feledjük, a tükör soha nem mutat a valósággal egyező képet. A benne látott kép fordított, és az eredeti méretének pontosan a fele.

Szeifert Judit

 

Pál Csaba: Hármas tükör/ Óbudai Társaskör Galéria

Pál Csaba: Hármas tükör/ Óbudai Társaskör Galéria

Pál Csaba: Hármas tükör/ Óbudai Társaskör Galéria

Pál Csaba: Hármas tükör/ Óbudai Társaskör Galéria

Pál Csaba: Hármas tükör/ Óbudai Társaskör Galéria

Pál Csaba: Hármas tükör/ Óbudai Társaskör Galéria

Pál Csaba: Hármas tükör/ Óbudai Társaskör Galéria

Pál Csaba: Hármas tükör/ Óbudai Társaskör Galéria

Pál Csaba: Hármas tükör/ Óbudai Társaskör Galéria

Pál Csaba: Hármas tükör/ Óbudai Társaskör Galéria

Pál Csaba: Hármas tükör/ Óbudai Társaskör Galéria

Pál Csaba: Hármas tükör/ Óbudai Társaskör Galéria

Pál Csaba: Hármas tükör/ Óbudai Társaskör Galéria

Pál Csaba: Hármas tükör/ Óbudai Társaskör Galéria