2020 M.E.T. Galéria, 2020.02.19

This slideshow requires JavaScript.

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, digitális nyomat (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, digitális nyomat (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, digitális nyomat (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, digitális nyomat (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 280 x 50 cm, digitális nyomat (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 280 x 50 cm, digitális nyomat (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr 140 x 50 cm, digitális nyomat, (fehér festék fekete papír) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, digitális nyomat (fehér festék, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, digitális nyomat (fehér festék, fekete papíron) 2020

 

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 50 cm, részlet, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 280 x 50 cm, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 280 x 50 cm, digitális nyomat (fehér festék, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, digitális nyomat (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, digitális nyomat (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, digitális nyomat, részlet, (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, digitális nyomat, részlet, (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, digitális nyomat, részlet, (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, digitális nyomat, részlet, (lakk, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, digitális nyomat, (lakk, fehér festék, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, digitális nyomat, (lakk, fehér festék, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, digitális nyomat, részlet, (lakk, fehér festék, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, digitális nyomat, részlet, (lakk, fehér festék, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, digitális nyomat, részlet, (lakk, fehér festék, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, digitális nyomat, részlet, (lakk, fehér festék, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, digitális nyomat (fehér festék, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, részlet, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, részlet, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, részlet, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 100 cm, részlet, digitális nyomat (fehér festék fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 300 cm, digitális nyomat, (lakk, fehér festék, fekete papíron) 2020

Pál Csaba, Élő kontúr, 140 x 300 cm, digitális nyomat, (lakk, fehér festék, fekete papíron) 2020

M.E.T. Galéria
A Magyar Elektrográfiai Társaság / M.E.T bemutató terme

Pál Csaba Élő kontúr kiállítás megnyitó szövege

Realitásnak azt nevezzük, ami a gyakorlatban jelen van, ami a dolgokkal, az élőlényekkel és az emberekkel való tevékenységben ellenállást fejt ki, anyaggá válik. A realitást a mindennapi érintkezésben ismerjük meg. Amivel a gyakorlatban találkozunk, azt a tudományos megismerésben tisztázzuk, és mint a realitásról való tudást ismét az új gyakorlat rendelkezésére bocsátjuk.
Amennyiben elfogadjuk Karl Jaspers meghatározását, úgy tűnik, Pál Csaba Élő kontúr című sorozata két különböző síkon, más-más mértékben kapcsolódik a realitáshoz. E képek esetében elektro-grafikai művekről beszélhetünk: a toll- és ceruzarajzokból vektoros grafikák készültek, ez a folyamat pedig valamennyi fázisában, így a rajzok elkészítésekor, valamint a digitális eszköz alkalmazásakor egyaránt szoros kölcsönhatásban van a gyakorlattal, az anyaggal, a tudományos megismeréssel. Ez a felismerés további, a képek egyre mélyebbről történő befogadását elősegítő művészettörténeti észrevételeket implikálhat. Megállapíthatjuk például, hogy az alapnak számító rajz tartalmát a technika erősíti, hangsúlyozza, élővé teszi a fekete-fehér kontrasztjára épülő expresszív vonalhálóval. A különféle művészi eszközök alkalmazása, az alkotás folyamatának több fázisa egyértelmű nyomot hagy a hordozón a tartalomra és a képtér mélységére egyaránt kiterjedő rétegzettség által. A stílus, a formanyelv és a motívumkészlet néhol már-már kalligrafikusba hajlóan expresszív, lendületes, befogadásakor pedig egyfajta reneszánszát éljük William Morris és az Arts and Crafts 19. század végi mozgalmának, amely a mindenkori művészet és annak tágabb közege, valamint az elektrográfia műfaj története szempontjából egyaránt fontos előzmény, referenciapont lehet.
Van azonban egy másik sík is, amelyen haladva Pál Csaba művei egészen más viszonyt alakítanak ki a realitás Jaspers által meghatározott fogalmával. A megjelenített művészi világ egésze, szürrealisztikus összképe ugyanis rendkívül távol esik a gyakorlati valóságtól, kiváltképp nem tekintendő ez utóbbi puszta leképeződésének. Aligha tévedünk, ha mindennek középpontjában az imagináció egyetemes tradíciókon alapuló, és a képzőművészeti gyakorlatot tán mindennél inkább alakítani képes gyakorlatát keressük. A kaotikus, álomszerű kompozíciók valahol kizárólag nonfiguratívak-lineárisak, másutt kivehető belőlük egy-egy értelmezhető figura, hogy utána rögtön átlényegüljön egy következő formátlan, transzcendens jelenséggé. A művész ily módon valójában egy folyamatot jelenít meg; nem a kép végeredménye a fontos, hanem az alkotás folyamata, illetve a hordozón megjelenő narratíva.
Azt is mondhatnánk, hogy Pál Csaba munkái a Heidegger-i destrukció mint absztrakció megnyilvánulásai, amely annak a tudatosulása, hogy az ember beszédnyelven keresztül történő kiemelkedése tulajdonképpen végzetes, hiszen szükségszerűen saját elpusztulásához vezet. Hiszen a nyelv a gyakorlatban a valóság nevű absztrakciót lényegénél fogva meghamisítja és szembe állítja az összes egyéb módon, például észleléssel, érzékeléssel szerzett tapasztalataival. Így egyfajta alternatív vizuális kommunikációs formaként is értelmezhetjük a körülöttünk kibontakozó, döntően emocionális alapú, szabad asszociációkra épülő művészi jelenséget.

Kovács Gergely művészettörténész
2020.02.19