2013 ERLIN Galéria / Budapest

Megnyitó
Pál Csaba, Karcolt karcolatok – 2013. március 13., Erlin Galéria

Pál Csaba képei több egymásra ható képi, formai és tartalmi jelenség felől közelíthetők meg, így az általa megfogalmazott művészi szándék, a képek formanyelve és az alkalmazott technika, technikai apparátus felől.
De mielőtt mindezekről beszélnék, rögzítsük a tényt, Pál Csaba itt látható munkái, a Karcolt karcolatok, szerves részét képezik az életműnek, az egy kézben tartott, de több szálon futó művészi világának, ugyanis Pál Csaba otthonosan mozog a legkülönfélébb műfajok között, szívesen készít installációt a festészeti, grafikai munkák mellett, ahogy nagy előszeretettel használja a digitális technikát.
Az absztrakció és a figurativitás határán egyensúlyozó három mű, szintén vérbeli Pál Csabás alkotás: zajosak, impulzívak, részlet-gazdagok. És ha valaki egy olyan nem látható, de igenis tudható entitás képi leírására tör, nem elég egyetlen nézőpont alkalmazása. Pál Csaba, a Karcolt karcolatokat grafikai, festő, elektrográfiai keretbe rendezte.
Pál Csaba belső világunkat, annak is szeszélyes tartományait vizsgálja e munkákban. Azokat a lelki tényezőket, feszítő energiákat kívánja leképezni, amelyek a külső béke érdekében minden rendes ember a pokolba kíván. De a dolgot tovább nehezíti, hogy esetünkben a megfigyelt jelenség, épp a megfigyelés aktusában elveszítheti valós minőségeit. Az atomi szerkezet fizikai paraméterei is torzulnak, amikor a mérőeszköz közel kerül hozzá, de így van ez a lelki természetű jelenségekkel is, ha kiguvadt szemek figyelik őket. Olyan művészi módszerre volt tehát szüksége, ami a nem láthatót is láthatóvá teszi, s közben a lehető legkevésbé torzítja annak lényegét. Pál Csaba módszerének, művészi kísérletének egy paradoxonon kell alapulnia, a dekoncentrált koncentráción, az ellazult figyelmen. Szándéka némileg hasonlatos, Keserü Ilona Utóképeinek a céljához, amelyben a művésznő azt a tünékeny, de még is csak memorizálható káprázatot festi meg, amely a szemhéjunk belső falán keletkezik valami erős, vagy tartós fényhatás követően. Pál Csaba feladata reménytelenebbül nehezebb volt ennél: egy elsötétített színpadon kellett dolgoznia.
A freudi frazeológia elfojtásnak nevezi az ösztönélet, az emberállat voltunkból eredő energiáknak a tudatalattiba való száműzését. Az elfojtott tartalmak, energiák annál veszélyesebbek és kiszámíthatatlanabbak, minél elutasítóbbak vagyunk velük szemben. A láncra vert kutya is, agresszívabb a szabadon tartott fajtársainál. Mindig úgy érzi, sarokba van szorítva. Ezért támad. Nem véletlen javallják a lélekgyógyászok, a szelepek kiengedését épp a kulturális tüneményekkel körbe bástyázott világunk megőrzése érdekében. A művészet is, hol árnyaltabb, hol szépelgés nélkül, kérlelhetetlen brutalitással nyit utat az elnyomott érzelmeknek. Amikor Pál Csaba a mélybe veti magát, egyfajta terápiát gyakorol, s a művészi felületeket átadja – persze nagy odafigyeléssel – az öntudatlannak (csak imitt-amott korrigált később). A művelet sikeresnek bizonyult, hatalmas energiákat hozott a felszínre. Kis túlzással esztétikai ősrobbanásoknak vagyunk tanúi a munkákon. A kompozíciók alapképlete a fekete-fehér, a fény és a sötét ellentéte. De a széthúzódó, majd összeszűkülő tartományok, a több egymástól különböző méretű részelemek, a finom vonalakból felépülő nagyobb alakzatok s mellettük az egészen apró, finom karcolat-nyomok is a művek feszességét szolgálják, amelyet tovább fokoznak azok a részletek, amikor a tű a festék rétegek alá hatolva felsérti a farost-alapot. S mindehhez hozzájárul a táblaképek gyermeki szabadsága, gomolygó absztrakciója és a lightbox horizontális struktúrára feszített szürreális világa közötti, amúgy sok rokonságot mutató, ellentét.
Ahogy arra már utaltunk, a művészi intenció realizáláshoz nemcsak a formarendszer, a formanyelv, s azok szabadon engedése voltak hivatottak, hanem az adekvát technikai eljárások is. Karcolt karcolatok. Pál Csaba eltakar, majd előhív, elfed, majd a karcolással a felszínre hoz. A földre helyezett világító polcon a komputer hasából érkező információ síkfilmre karcolt képét látjuk, míg Pál Csaba a táblaképeken a fekete tusréteget sértette fel a fehér alap láthatóvá tételéhez. Sebet kell ejteni, hogy a mű s vele az elfelejtett, lelki-érzelmi energiák láthatóvá váljanak. Ám Pál Csaba kiállítása nem csak belső világunk, vágyainak, ösztöneink megismerésére, az elfojtott minőségek leképezésére tett kísérletként értelmezhető, de sikeresen példázza a mindenkori művészi alkotófolyamat bonyolult, sokszor fájdalmas összetettségét is.

Hemrik László

Pál Csaba /Erlin Galéria Meghívó/

Pál Csaba /Erlin Galéria Meghívó/

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

02_belso_muvelet

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Pál Csaba Erlin Galéria/ Karcolt karcolatok

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s