2000 / Fészek Gallery /Másodlagos Szubsztanciák

A kiállítás címe az, hogy Másodlagos szubsztanciák.

A szubsztancia szó alatt az Idegen szavak szótára a következőket írja:

1.filozófiai jelentés-minden létező legáltalánosabb és legbensőbb lényege, amely nem változik és amelynek oka önmagában van.

Maga a művész azt írja hogy műveivel filozófiai, tudományos elméleteket  modellezett. Ahogy korábbi méltatója, Palotai János írta: a világ értelmezését értelmezi. Konkrétabban modelleket készített, itt műfajilag objektekre tessék gondolni, ezeket lefotózta, a fotót bevitte számítógépbe, ott jól átdolgozta, majd az eredményt kinyomtatta. A másodlagosság épp innen adódik: a manuálisan kivitelezett modell-műtárgy a néző szeme elöl rejtve marad, csak transzformált formájával találkozhatunk.

Ez a bizonyos transzformáció, pontosabban egy transzformációs folyamat a számítógép úgymond nem rendeltetésszerű használatával történt. Pál Csaba a mindennapokban használja a számítógépet, tudja hogyan kell kezelni, de a kreatív énje kisérletezésre csábítja és olyan dolgokat probál ki, melyekre a programozók talán nem is gondoltak. Az eszközökkel, anyagokkal való ilyentén kísérletezés a konstruktívízmust, ott is elsősorban Moholy-Nagy László elméleti juttatja eszünkbe, aki szorgalmazta, hogy a műszaki civiliáció által létrehozott technikai eljárássokat, anyagokat a művészetnek kell birtokba vennie, hogy alkotó módszereket teremtsen belőlük és így humanizálja azokat.

Az elméletinél még erősebb a vizuális párhuzam Pál Csaba művei és Moholy 20-as években keletkezett fotogrammjai között. Hasonlóak a kompozíciós elemek, hasonlóan kezeli a fényt, a teret. A képre ráapplikált újabb elemeket, birtokba véve így a harmadik dimenziót is. És ami a legfontosabb-kompozíciókban ott van az a fajta líraiság és az a nagyon tiszta absztrakció, mely a 45 utáni geometrizáló művészetre már nem jellemző. Persze nem azt gondolom, hogy Csaba művei a 20-as évekbe tartóznának, hanem hogy ő Moholy ma is érvényes elméleteinek jó tanítványa. Hisz épp az új technikának köszönhetően olyan elemek jelennek meg Pál Csaba munkáiban, melyek a 20-as években még nem léteztek: a raszter, a csíkozottság, a printerrel készített nyomat sajátos felülete.

Olyan ez, mint a kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesében: a kiskakas jogtalanul elkobzott gyémánt félkrajcárját  visszaköveteli, ezért büntetésből mindenféle tortúrát kell kiállnia (tües kemenc, kútba dobás, darazsak), de a tortúrák a kiskakas lényegén, azaz az igazság óhajtásán nem változtatnak. A kiállt megprobáltatások, Pál Csabára vonatkoztatva: a modellen végrehajtott transzformációk, az absztrakció csak még evidensebbé, érthetőbbé és érzékletesebbé teszik a néző számára legáltalánosabb és legbensőbb lényeget.

Bálványos Anna

 

Ezek a printeres fiúk…   

Pál Csaba kiállításairól

„Másodlagos szubsztanciák” Fészek Galéria 200 01.11-02.04

Pál Csaba kiállítása, U.F.F. 200. 01.14-02.04 

„Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy nyelveket hozzon létre, amelyek segítségével kifejezhet bármely értelmet anélkül, hogy sejtelme lenne arról, miként és mit jelent minden egyes szó. A nyelv álruhába öltözteti a gondolatot. Mégpedig úgy, hogy az ember nem következtethet az öltözet külső formájából a felöltöztetett gondolat formájára, mert az öltözet külső formája egyáltalán nem abból a célból készült, hogy a test formájának megismerését tegye”.

Wittgenstein

Feltehetőleg szervezési problémák miatt csaknem azonos időben rendezett kiállítást a Fészek és az U.F.F. Galéria Pál Csaba munkáiból. A kettős bemutató az esetleges konkurálástól eltekintve több előnnyel is jár, különösen abba az esetben, ha olyan karakterű művésszel állunk szemben, mint Pál Csaba, aki alkotófolyamatát tekintve egymásra rétegződő munkafázisok eredményeit involválja újra műveiben. Ezek a fázisok nem annyira a permanens művészi fejlődés egyes fokozatait jelentik, hanem elsősorban műfaji kategóriákat takarnak. Ezért lehet érdekes, hogy a két kiállítás eltér műfajában: a Fészekben printekkel, míg az U.F.F.-ban installációkkal kopogtatott be a művész.

A műfaji kategóriák közötti lépések természetesen szorosan egymásba kapcsolódnak. Pált elsősorban installációról ismerheti a közönség, azt viszont már kevesebben tudhatják, hogy ezek az installációk skiccek vagy rajzok nyomán készülnek. Természetesen nem intallációs tervekre gondolok itt, hanem azokra a v.t. rajzaira, melyeket naplószerűen készít a művész. A rajzok nem tudatosan a „dimenzióugrás” céljával jönnek létre, hanem inkább egy-egy téma „felvetésére” szolgálnak, melyek közül csak néhány valósult meg részben kiállításain installáció, részben pedig az által készített műtermi objektek formájában. A maga nemében végterméknek tekinthető rajzok önálló értékkel, könnyed festői karakterrel bírnak.

Kaszás Gábor

pál csaba fészek 106

pál csaba fészek 107

pál csaba fészek 108

pál csaba fészek 109

pál csaba fészek 110

pál csaba fészek 111

pál csaba fészek 112

pál csaba fészek 113

pál csaba fészek 114

pál csaba fészek 115

pál csaba fészek 116

pál csaba fészek 117

pál csaba fészek 118

pál csaba fészek 119

pál csaba fészek 120

pál csaba fészek 121

pál csaba fészek 122

pál csaba fészek 123

pál csaba fészek 124

pál csaba fészek 125

pál csaba fészek 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements