1998 Monokhord / Liget Gallery

Monokhord: Liget Galéria 1998 június12-július3 

Egyhúros kísérleti hangszer a húrhosszúság és a magasság viszonyainak mérésére.

Phythagorasz kifeszített egy húrt a 12 egyenlő részre osztott mérővessző, az ún. kánon fölé. Aztán megpendítette előbb az egész húrt, majd a felét. Azt tapasztalta, hogy az egész húrnak (mind a 12 egységnek), majd utána a fele résznek (6egységnek), a pengése szynfóniát adja. Ezért az Oktáv arányszáma 12:6

Utána megismételte a kísérletet oly módon, hogy előbb a húrnak mind a 12 egysége, majd utána csak 9 egységnyi része pendüljön meg. Így kapta a Kvart konszonanciát: 12:9

Harmadjára viszont az egészhúr (min a 12 egység) pengéséhez másodiknak 8 egységnyi rész hangját szólaltatta meg: Az így nyert Kvint arányszáma 12:8 lett.

A régi görögök szakkifejezések azt mutatják, hogy régebben a konszonanciák arányainak a megállapításához nem kellett a 12 részre osztott mérővessző. Elég volt ehhez egyetlen húrt kifeszíteni ez a Monokhord.

Ahhoz ,hogy amonokhord megkapják az oktáv öszhangját, elég volt megpendíteni az egész kifeszített húrt és rögtön utána ugyanennek a húrnak a felét. Az oktáv arányszáma nem csak a 12:6, hanem a 2:1 is (12:6=1:2).

Hasonlóképpen, ha négy egyenlőrészre osztották az egész húrt, akkor mind a 4 egységnek, majd utána 3-nak konszonaniája a kvart volt: 4:3=12:9)

A három egyenlő részre osztott monokhord viszont az egésznek a kánon a 12 és a 8-é=3:2=12:8).

pál csaba Kép179

pál csaba Kép180

pál csaba Kép181

pál csaba Kép182

pál csaba Kép183

pál csaba Kép184

pál csaba Kép185

pál csaba Kép186

pál csaba Kép187

pál csaba Kép188

pál csaba Kép189

pál csaba Kép190

pál csaba Kép191

pál csaba Kép192

pál csaba Kép193

pál csaba Kép194

Advertisements