1997 Mediated Points /Közvetített pontok / Balassi Könyvesbolt Gallery

Közvetített pontok

Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy nyelveket hozzon létre, amelyek segítségével kifejezhet bármely értelmet anélkül, hogy sejtelme lenne arról, miként és mit jelentmindenegyes szó. Aminthogy az emberek beszélnek, habár nem ismerik az egyes hangok előállításának mikéntjét.

… a nyelv álruhába öltözteti a gondolatot. Mégpedig úgy, hogy az ember nemkövetkeztethet az öltözet külső formájából a felöltöztetett gondolat formájára, mert az öltözet külső formája egyáltalán nem abból a célból készült, hogy a test formájának megismerését lehetővé tegye…

Wittgenstein

Az „intllektuális” műalkotások létrehozását tűztem ki célomul. Az eklvont modell-termetés, a nyelvi kutatás dokumentálása volt a programom a közelmúltban.

Egy képalkotási módszer bemútatása. A képek, tárgyak, térbeli konstrukciók, a kijelentések összekapcsolódásának a lehetőségeit mutatják. Műveimben a kijelentések kapcsolatát, az összekapcsolódás formáit, milyenségét vizsgáltam.

Hogyan módosul az összekapcsolt vizuális absztrakciók esztétikuma?

Konjukció (együttállás) -ahol az és szó kapcsol össze két képi elemet, az eredeti és annak átalakított képét.

Diszjukció (elválasztás) – vagy  – a többértelműségét, ill azt vizsgálja, hogy több kijelentés közül melyik tartalmaz igazságot.

Implikáció –( magábazárás) ha-akkorja a kijelentések kapcsolatát demonstrálja, míg az ekvivalencia (hasonlóság) akkor csak ha – ja azt példázza, hogy mikor lehetséges két kijelentésnek ugyanaz az igazságértéke.

Az igazságfogalom magyarázatához illusztrációként szolgálnak a fekete és fehér tárgyak, (térbeli berendezések) installációk, pontok. Annak a ténynek, hogy valamely téri berendezés fekete, egy negatív, annak hogy fehér (nem fekete) egy pozítiv tény felel meg.

A valóságot a kijelentéssel asonlítottam össze. Csak azáltal lehet igaz vagy hamos a kijelentés, hogy képe a valóságnak. Eddig tiszta önmagában zárt modelleket dolgoztam ki, amelyek a művészi jel és általában a művészi kommunikáció formáit mutatják be. A logikai folyamatokat szituációba helyeztem, konkretizáltam. Az ellentétes folyamatokat dokumentáló sorozataimban nem a tiszta pozítiv-negatí vagy igaz-hamis ellentéthelyzetek dominálnak, hanem az egymásba való átfolyás különböző pályái határozzák meg a folyamatok karakterét. Ez az átfolyás nem a polúsok közötti különbség felszámolását, hanem egy olyan viszony megjelenítése amelyben a tartalom és a gesztus egy.

Erre épül fel az a szellemi összkép, melynek összefüggései a köznapi jelentés határait tullépve, egy elvontabb rendszer egységeként fogható fel. A nyelvi- kommunikációs, filozófiai, logikai, fogalmi rendszerek megjenítése átszűrése foglalkoztat.

 

pál csaba Kép228

pál csaba Kép229

pál csaba Kép230

pál csaba Kép231

pál csaba Kép232

pál csaba Kép233

pál csaba Kép234

pál csaba Kép235

Advertisements