1996 Imaging /Leképezés/ Óbudai Társaskör Gallery

Leképzés 

Óbudai Társaskör Galéria 

Pál Csaba számára művészetfunkciója intellektuális lehetőségeinek vizsgálatában rejlik oly módon, hogy maga a vizsgálat tárgya, módszere és eredménye egyaránt “műalkotásként” értelmezhető legyen. Olyan gondolatrendszert hozott létre műalkotásában, munkáiban, melyekben a filozófiára támaszkodik, oly módon, mint olyan a műalkotáshoz hasonlóan vannak megszerkesztve, egy nyelvjáték szabályai szerint. Pál Csaba a művészetet úgy tekintí, hogy az a  tudatosság kérdése, azaz  a műtárgy megszerkesztésével egyenrangú szerephez jut a céljait illető reflexió és előfeltevéseinek artikulációja.

Pál Csabát továbbá ismeretelméleti kérdések is foglalkoztatják, hogy az elsődleges tárgy tekintendő-e elsődleges fontosságunak, vagy a leképzés folyamánlétrehozott tárgyfolyamatok. A kiállított műalkotások a festészetnek az a változata, ami addig redukálodott, hogy már szinte nem több, mint a kompzició “anyagtalan”volta, egy felületre tapasztva. Azaz, a tárgy valóságos egységekből jöhet létre, amelyek máshonnan erednek (pl: mint geometriai pontok) amelyek csak a kiterjedés végpontjait, olyan módozatokat, melyek nem alkotnak folytonosságot.

Ahoz hogy Pál Csaba megtalálja ezeket a valóságos egységeket, kénytelen visszatérni egy szubsztanciális egységhez, amelynek tartalmaznia kell valamilyen formát vagy aktiv elemet, hogy “létezőt” alkothasson (egy tiszta leképzett pontot). Pál Csaba tehát fel kellett idéznie a szubsztanciális formákat, azaz leképzéshez folyamodott.

Prosek Zoltán

pal csaba /invitation cards/meghívó_1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pal csaba /invitation cards/meghívó_1996

Kép236

Kép237

Kép238

Kép239