1995 Vibratingcircles/Rezgőkörök/ Bercsényi 28-30 Gallery

P // Q

Pál Csaba –Bercsényi 28-30 Galéria

Hipotézisem szerint, a művészet küldetése éppen abban áll, hogy a nyelv mögé kerüljön, hogy átélhetővé tegye azokat az összefüggéseket, melyek /nem/ nyelvileg vannak adva.

Pál Csaba egyfajta rákérdező szerepet játszik, s példázatként felhasznált mű-alkotását, csupán egy általánosfilozófiai-logikai /igaz-hamis/ modell demonstációjaként is lehet értelmezni.

Egy gondolati folyamatot és következtetéssort konkretizál. A folyamatot matematikai pontosságú keskeny csíkok és mezők, megtört vezérvonalak együttesére tagolta.

A konkrét modellek a valóság minden jelenségére, összefüggésére vonatkoztathatóak. A modell értelmezése nem kapcsolódik magához a konkrét tárgyhoz, hanem csupán az általa bemutatott rendszerhez.

Ebből adódik hogy így nem a mű egyedisége, hanem a mű által reprezentált modell értelmezhetősége foglalkoztatja elsősorban Pál Csabát.

Erősen érvényesül az elanyagtalanítás-elve, a műalkotás szellemi előadásként való felfogása, amely csak korlátozott mértékben igényli az anyagi megvalósítást.

Ezek a korlátozott anyagok gyári késztermékek, így a kézműves jelleg háttérbe szorul, másrész a gondolati jelentés fogalmi elvontsága nem kötődik, nem függ össze a megjelenítés anyagával.

Munkáinak értéke gondolati koncepciójukban és a belőlük levonható következtetésekben van.

Ezek a művek gondolati tapasztalatok eredményei, értelmüket tehát ezen tapasztalatok megismerése adja, ami hozzájuk vezetett és annak az útnak, ahová ők vezetnek tovább.

Prosek Zoltán

 Koncepció/ Egy képalkotási módszer

A képeket, tárgyakat, térbeli konstrukciók, a kijelentések összekapcsolódásának a lehetőségeiít mutatják.Műveimmel a kijelentések kapcsolatát, az összekapcsolódás formáit, milyenségét vizsgáltam.

Az igazságfogalom magyarázatához illusztrációként szolgálnak a fekete és fehér tárgyak, installációk, pontok. Annak a ténynek, hogy valamely téri berendezés fekete, egy negatív, annak hogy fehér (nem fekete), egy negatív tény felel meg.

A valóságot a kijelentéssel asonlítottam össze. Csak azáltal lehet igaz vagy hamos a kijelentés, hogy képe a valóságnak. Eddig tiszta önmagában zárt modelleket dolgoztam ki, amelyek a művészi jel és általában a művészi kommunikáció formáit mutatják be. A logikai folyamatokat szituációba helyeztem, konkretizáltam. Az ellentétes folyamatokat dokumentáló sorozataimban nem a tiszta pozítiv-negatí vagy igaz-hamis ellentéthelyzetek dominálnak, hanem az egymásba való átfolyás különböző pályái határozzák meg a folyamatok karakterét. Ez az átfolyás nem a polúsok közötti különbség felszámolását, hanem egy olyan viszony megjelenítése amelyben a tartalom és a gesztus egy.

Erre épül fel az a szellemi összkép, melynek összefüggései a köznapi jelentés határait tullépve, egy elvontabb rendszer egységeként fogható fel. A nyelvi- kommunikációs, filozófiai, logikai, fogalmi rendszerek megjenítése átszűrése foglalkoztat.

Pál Csaba

pal csaba invitation cards/meghívó_1995

pal csaba invitation cards/meghívó_1995

Kép291

Kép292

Kép293

Kép294

Kép295

Kép296

Kép297

Kép298

Kép299

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.