1995 /Operation/ Művelet F.M.K.

Művelet : Pál Csaba kiállítása Fiatal Művészek Klubja 1995. június 14.

Pál Csaba az intellektuális műalkotás létrehozását tekinti feladatának, a gondolati alkotást, az elvont modell- teremtést és nyelvi kutatás dokumentálását tűzte programja élére. Tiszta, önmagában, logikus, zárt modelleket dolgoz ki, amelyek a művész jel és általában  a művészi kommunikáció formáit mutatja be. Munkái különböző határterületek megközelítését, közlését tartalmazzák. Így tevékenységében egyfajta expanzionizmus van jelen, azaz minden nem művészeti területet is igyekszik bevonni vizsgálódási körébe.

Olyan problémákkal, állításokkal foglalkozik, amelyek feszültséget foglalnak magukba, amelyek mindegyike hat a dialógusba bevont minden egyes pragmatikai pozícióra (közlőre, befogadóra és a mű-tárgyra).

Csaba világában a logikai alaprendszer úgy jelenik meg, mint egyfajta önmagában létező jelenség. Ez egy sajátos mozzanat, mivel a logikai folyamatokat szituációba helyezi, azaz konkretizálja.

Ellentétes folyamatokat dokumentáló sorozataiban nem a tiszta pozitív-negatív vagy igaz- hamis ellentéthelyzetek dominálnak feltétlenül, hanem az egymásba való átfolyás különböző pályái határozzák meg a folyamatok karakterét. Ez az átfolyás különböző pályái határozzák meg a folyamat karakterét. Ez az átfolyás nem a pólusok közötti különbség felszámolását, hanem inkább egy olyan viszony megjelenítése amelyben a tartalom egy gesztus egyszerre. Itt kapcsolódik ez a kiállítás ahol Csaba megpróbál egy új vizuális minőséget létrehozni, amelyben a kiinduló forma átváltozik tériséget sejtető formává, majd fokozatosan elkezd a síkból kifelé építkezni.

Prosek Zoltán

pal csaba 1995 f.m.k. invitation cards/meghívó

pal csaba: operation_80x60cm, paper, mixed,1995

pal csaba: operation_80x60cm, paper, mixed,1995
pal csaba: operation_15x30cm, paper, mixed,1995
pal csaba: operation_15x30cm, paper, mixed,1995
pal csaba: operation_15x30cm, paper, mixed,1995
pal csaba: operation_21x21cm, paper, mixed,1995
pal csaba: operation_21x21cm, paper, mixed,1995
pal csaba: operation_21x21cm, paper, mixed,1995
pal csaba: operation_30x21cm, paper, mixed,1995
pal csaba: operation_30x21cm, paper, mixed,1995
pal csaba: operation_30x21cm, paper, mixed,1995
pal csaba: operation_21x30cm, paper, mixed,1995
pal csaba: operation_21x30cm, paper, mixed,1995

pal csaba: operation_21x30cm, paper, mixed,1995

pal csaba: operation_21x30cm, paper, mixed,1995
pal csaba: operation_21x30cm, paper, mixed,1995
pal csaba: operation_21x30cm, paper, mixed,1995
pal csaba: operation_21x30cm, paper, mixed,1995
pal csaba: operation_21x30cm, paper, mixed,1995
pal csaba: operation_21x30cm, paper, mixed,1995
Advertisements